BIM Bibliotheek

In deze BIM-bibliotheek zijn valbeveiligingsproducten te vinden voor veilig werken op hoogte én in besloten ruimten. Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact op met onze BIM-coördinator.

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Het is een werkmethodiek waarbij in 3D integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector en wordt gebruikt door ontwerpers, tekenaars en iedereen die bij een ontwerpfase van een object betrokken is. BIM kunnen we het best omschrijven als:

een digitale weergave van alle fysieke en functionele kenmerken van bouwwerk. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Video: Valbeveiliging in 3D BIM