Werken in een besloten ruimte: de diepte in!

Veilig werken in besloten ruimten. Helaas zijn besloten ruimten zijn nog altijd een ondergeschoven kindje op het gebied van veilig werken. Werknemers of werkgevers zijn zich niet altijd bewust van de risico’s die werken in of bij een besloten ruimte met zich meebrengt. Geheel onterecht, aangezien de risico’s bij het werken in en bij een besloten ruimte erg groot zijn.

Een besloten ruimte is een moeilijk te betreden plek, met vaak een vernauwde toegang. Deze ruimten zijn niet ontworpen voor het verblijf van personen. Via een mangat, luik, ladder of deksel wordt een dergelijke ruimte betreden.

Veilig werken in besloten ruimtes

Voorbeelden van een besloten ruimte zijn:

 • Kelders
 • Installatieruimten
 • Kruipruimtes
 • Riolen en pijpleidingen
 • Putten
 • Silo’s en tanks
 • Sleuven en bouwputten (met damwanden)

Wat zijn de risico’s?

Besloten Ruimtes training Eurosafe Solutions

Doordat de entree vaak erg nauw is of op hoogte zit, is evacuatie lastig. Ook een zogenaamde side-entry, waarbij de entree verticaal geplaatst is, maakt evacuatie lastig. Daarnaast zijn besloten ruimten vaak slecht geventileerd waardoor een medewerker met ademhalingsproblemen en zuurstoftekort te maken kan krijgen. Als laatste zorgen vocht, plotseling opkomend water, blootstelling aan schadelijke stoffen, gebrek aan licht en ruimtegebrek voor extra veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Elke situatie is verschillend en vraagt om een specifieke benadering. Risico’s verschillen per besloten ruimte. De gevaren op een rijtje:

 • Verstikkingsgevaar
 • Brand- en explosiegevaar
 • Bedwelming- vergiftigingsgevaar
 • Elektrocutiegevaar
 • Beknellingsgevaar
 • Valgevaar
 • Gevaar voor vallende voorwerpen of bewegende machinedelen

Aan de hand van een Risico Inventarisatie & Evaluatie krijgt u inzicht in alle risico’s. Tevens is een werkinstructie, toegespitst op uw situatie, relevant. Zo creëert u veiligheidsbewustzijn en verkleint u de kans op ongelukken.

Lees meer Risico Inventarisatie & Evaluatie

Stappenplan

Rescue Slider RS 02 Eurosafe Solutions

Een besloten ruimte moet vaak worden betreden voor onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, reparaties en inspecties. Voordat deze werkzaamheden worden uitgevoerd is het verstandig om de arbeid hygiënische strategie te volgen waarbij bepaald wordt of werken in een besloten ruimte vermeden kan worden. Mocht het toch noodzakelijk zijn, dan is het belangrijk om een aantal stappen door te nemen voordat iemand aan het werk gaat. Volg deze 10 stappen om veilig te werk te gaan in een besloten ruimte.

De wet schrijft voor dat voor het werken in een besloten ruimte een Veiligheids- en Gezondheidsplan aanwezig moet zijn. De werkgever geeft hiermee de risico’s aan, samen met de maatregelen die genomen zijn om incidenten te voorkomen. Dit werkplan vloeit voort uit een Risico Inventarisatie & Evaluatie rapport. Daarnaast moet er voorlichting gegeven worden aan de werknemers die in een besloten ruimte gaan werken.

Lees meer Training & Opleiding

Oplossingen voor veilige betreding en redding & evacuatie

Er zijn, situatie afhankelijk, verschillende oplossingen voor veilige betreding en redding & evacuatie.

Zo is de Rescue Slider RS 02 ontwikkelt als horizontaal instapapparaat voor een mangat dat verticaal geplaatst is. Het is te omschrijven als een ladderhanger. Voor bijvoorbeeld het laten zakken van goederen met daarbij een adapter voor de valbeveiliging voor personen is het een goede oplossing.

Bij een vlakke ondergrond en een horizontaal mangat kunt u gebruik maken van een Miller Dura Hoist 3-pod. Dit systeem beschikt over een anti-valtoestel dat er voor zorgt dat een eventuele val wordt gestopt. De takel is optioneel als er bijvoorbeeld geen trap aan de binnenkant aanwezig is en iemand naar binnen moet worden getakeld. De driepoot is gemakkelijk te transporteren en te installeren op locatie.

Indien u meer werkruimte nodig heeft, of u wilt meer draagfunctionaliteit, dan is de Porta Gantry een goed alternatief. Ook dit systeem is snel te installeren en gemakkelijk in gebruik.

Voor situaties waarbij het mangat minder toegankelijk is door bijvoorbeeld een schuin mangat of doordat er geen mogelijkheid is om een vaste voet te plaatsen, biedt Xtirpa goede oplossingen. Een flexibel en eenvoudig inzetbaar product voor situaties met beperkte werkruimte. Hieronder ziet u een afbeelding waarbij een mangatkraag is gebruikt voor een schuin mangat.

In de video hieronder ziet u de eenvoudige inzetbaarheid van de Porta Gantry. Ook ziet u hoe de Xtirpa met andere producten in te zetten is.

Video demo Porta Gantry en Xtirpa

Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier

Training

Onderzoek toont aan dat als u medewerkers en onderaannemers tijdig traint, u het veiligheidsbewustzijn vergroot. Ook beperkt u de risico’s en reduceert u uw aansprakelijkheid.

Training Veilig werken in besloten ruimtes

Een kennissessie over dit onderwerp is dus van toegevoegde waarde. Tijdens deze training kunt u uzelf en uw medewerkers volledig op de hoogte brengen over het veilig werken in en rondom besloten ruimtes. Daarnaast wordt in de praktijk ervaren hoe de systemen werken. Bovendien is een training voor redding & evacuatie een belangrijk onderdeel.

Vragen? Of wilt u meer weten over een kennissessie? Neem gerust contact op met Raymond

Raymond Keijzer

Raymond Keijzer (Business Unit Manager)

Telefoon: +316 51 77 97 90 E-mail: rkeijzer@eurosafesolutions.com