Schoprand bij hekwerk: wel of niet noodzakelijk?

Hekwerk op daken wordt geplaatst om valgevaar voor betreders te voorkomen en veilig werken op hoogte te garanderen. Zodra er gevaar bestaat dat er objecten van daken vallen, bijvoorbeeld grind of gereedschap, dan is het belangrijk dat personen die zich beneden bevinden beschermd worden. Een schoprand (ook wel kantplank genoemd) is dan volgens Arbobesluit 3.16 verplicht.

Een schoprand kan ook een opgehoogde dakrand zijn als deze tenminste 150 mm hoog is. Indien dit niet aanwezig is, dan een plank of schot worden geplaatst aan de onderzijde van hekwerk.

Schoprand: wel of niet noodzakelijk?

Bepalen van de hoogte binnen de Europese normen

Als we het hebben over randbeveiliging dan gelden twee Europese normen:

  1. De NEN-EN 13374 voor tijdelijke hekwerken met schoprand met verplichte hoogte van 150 mm.;
  2. De NEN-EN 14122 voor permanente hekwerken met schoprand van ten minste 100 mm hoog.

Zodra er hekwerk wordt geplaatst dat niet aan bovenstaande normen hoeft te voldoen, dan is de hoogte van een schoprand naar eigen inzicht te plaatsen. Vooralsnog is een schoprand of kantplank verplicht bij mogelijk gevaar van vallende objecten. Hiervoor dient de schoprand bescherming te bieden.

Leuningen

Voor leuningen volgens de norm NEN-EN 14122, bijvoorbeeld bij trappen of ander hoger gelegen platformen, geldt een andere regel: in alle gevallen is een schoprand noodzakelijk.

Daarnaast is de verplichte hoogte van een leuning 1,10 meter. Ook is de hand- én knieregel van toepassing om vallen te voorkomen. Dat betekent dat de afstand tussen beide regels maximaal 50 cm mag zijn en er een schoprand van minimaal 10 cm geplaatst moet worden om deze afstanden te waarborgen.

Aanbrengen van schopranden

Voor het aanbrengen van schopranden aan het hekwerk op daken zijn er verschillende methodes. Het belangrijkste is dat door het aanbrengen van de rand het hekwerk niet gaat roesten of verzwakt wordt door de manier van bevestigen, bijvoorbeeld door lassen of boren. Om dit te voorkomen zijn schopranden van aluminium geïntegreerd in het hekwerk of met klemverbindingen de beste oplossing.

Vragen? Stelt ze gerust!

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.nl