Zonnepanelen veilig plaatsen en onderhouden

U wilt bijdragen aan een duurzamere wereld. De keuze is daarom gemaakt: er worden zonnepanelen geplaatst. De juiste aanbieding heeft u te pakken en de leverancier komt ze zo snel als mogelijk plaatsen. Denkt u ook na of de panelen veilig worden geplaatst? En is onderhoud op het dak na de plaatsing nog goed mogelijk?

Begrijpelijk dat er zoveel mogelijk rendement moet worden behaald bij het plaatsen van zonnepanelen. De panelen zijn immers niet gratis. Maar de vraag die u zich daarbij moet stellen is: behaal ik dat rendement als ik het dak volledig vol zet met zonnepanelen?

Korte en lange termijn

Allereerst dient het plaatsen van de zonnepanelen veilig te gebeuren. Te vaak worden panelen geplaatst zonder gebruik te maken van valbescherming. Met gevaarlijke situaties als gevolg. Ook al besteedt u deze opdracht uit aan een leverancier, alsnog is het belangrijk in de gaten te houden of deze leverancier het werk veilig uitvoert. U kunt aansprakelijk worden gesteld, indien er zich een ongeval voordoet.

Er zijn verschillende oplossingen waarmee de risico’s getackeld kunnen worden en de panelen veilig geplaatst kunnen worden. Denk hierbij aan tijdelijke hekwerken, een steiger of een ander tijdelijk of permanent valbeveiligingssysteem.

Ten tweede: Nadat de panelen geplaatst zijn, moeten medewerkers regelmatig het dak op om deze panelen te onderhouden, te repareren of schoon te maken. Daarnaast zijn het dak en andere installaties onderhevig aan onderhoud. Het is dan ook cruciaal om gebruik te maken van een valbeveiligingsoplossing die samengaat met de geplaatste zonnepanelen. Hier moet dus in een vroeg stadium over nagedacht worden.

Zonnepanelen - hoe het niet moet

Verschillende situaties

Voordat er zonnepanelen worden geplaatst zijn er drie verschillende algemene situaties te omschrijven. Wij lichten hieronder de situaties uit. Belangrijk: uw situatie kan afwijken. Bekijk daarom altijd eerst goed wat het beginpunt is. Een RI&E kan hierbij helpen.

Lees meer Risico Inventarisatie & Evaluatie

Situatie 1: Er bevindt zich geen valbeveiliging op het dak

Op een dak waar geen valbeveiliging aanwezig is, is het bijna vanzelfsprekend om het gehele dak tot aan de rand vol te plaatsen met zonnepanelen. Dit is begrijpelijk, want u verwacht dat dit het meest rendement oplevert. Toch?

Wij denken van niet. Wanneer er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan het dak of andere installaties blijkt een te vol dak niet de meest praktische invulling te zijn. Een medewerker kan nu namelijk niet veilig bij een voorziening komen, of delen van het dak zijn onbereikbaar.

Het rendement valt dan alsnog tegen, omdat er een nieuwe indeling van uw zonnepanelen nodig is. Of er moeten kostbare tijdelijke maatregelen worden getroffen. Niet alleen omdat u wilt dat een medewerker veilig werkt, maar ook omdat de wetgever dit verplicht.

In het geval van een dakconstructie zonder valbeveiliging  is het vrij gemakkelijk om een goede match te creëren tussen het rendement van zonnepanelen en veiligheid. Zeker wanneer er in een vroeg stadium over nagedacht wordt. Zorg dat de valbeveiliging mee wordt genomen in het plan voor het plaatsen van zonnepanelen. Het kan voordeliger zijn om een paar panelen minder te plaatsen, zodat er snel en efficiënt gewerkt kan worden op het dak. Tevens kan er zo bekeken worden of een hekwerk, ankerpunten of een ander systeem geschikt is voor uw dak.

Situatie 2: Er is valbeveiliging op het dak aanwezig

Uiteraard zijn er situaties waarbij er valbeveiliging aanwezig is en ervoor gekozen wordt om zonnepanelen te plaatsen. In dit geval zien wij regelmatig dat de zonnepanelen over of tegen de valbeveiliging worden geplaatst.

Gevolg is dat het systeem onbruikbaar wordt, of dat de werking niet meer gegarandeerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat uw investering in valbeveiliging teniet wordt gedaan.

In het geval van bestaande valbeveiliging is het goed om een specialist in te schakelen. Deze specialist kan een inventarisatie maken en meedenken om een geschikte situatie te creëren waarbij hij het maximale rendement behaald kan worden.

 

Situatie 3: Nieuwbouw

Steeds vaker wordt er bij nieuwbouw gedacht aan zonnepanelen op de dakconstructie. Het is dan raadzaam om de valbeveiliging en zonnepanelen in het ontwerp mee te laten nemen.

In overleg met de architect kan zo de esthetische waarde behouden blijven en kunnen veiligheid en rendement hand in hand gaan. Daarnaast kunnen deze voorzieningen dan efficiënt mee worden genomen in de bouw van het pand. Dit is kostenbesparend en voorkomt onaangename verrassingen achteraf.

Conclusie

Zonnepanelen en veiligheid kunnen samen gaan, indien er in een vroeg stadium over de combinatie nagedacht wordt. Dit zorgt voor efficiency, veiligheid en duurzaamheid. Zorg dat u tijdig een specialist betrekt om zo het gewenste resultaat te behalen. Elke situatie is anders en vraagt om een specifieke oplossing. Zo kan een hekwerk op het ene dak een prima oplossing zijn, terwijl het bij een ander pand zorgt voor slagschaduw op de zonnepanelen.

Vragen? Neem gerust contact op!

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.nl