Veilig werken op hoogte tijdens spitsuur in metrostation Londen

Het Victoria metrostation is één van de drukste stations in Londen. Jaarlijks maken er 80 miljoen mensen gebruik van.

Om deze stroom mensen aan te kunnen moet er regelmatig onderhoud worden gepleegd. Eurosafe Solutions zorgt voor een veilige toegang en werkomgeving tijdens de werkzaamheden op hoogte.

Een verrijdbaar platform in het Victoria metrostation Londen

Probleem

Onderhoudswerkzaamheden aan het plafond is een structurele klus bij het drukke metrostation.  Dit veilig te laten doen, is een uitdaging. Daarbij is onderhoud aan het plafond boven de roltrappen ook een onderdeel van de werkzaamheden. De bereikbaarheid van het plafond is daardoor niet te realiseren met behulp van steigers of ladders.

Daarnaast is er de wens om het station tijdens de onderhoudswerkzaamheden open te houden. Er mag geen hinder ontstaan. Voor de structurele onderhoudswerkzaamheden aan het plafond, met daarbij een minimale omgevingsimpact, moest een oplossing bedacht worden.

Victoria metrostation Londen

Oplossing

Over de volledige breedte en lengte van de North Ticket Hall is een oplossing ontworpen waarbij een NorAcon Travelling Platform is geïnstalleerd. Deze verrijdbare loopbrug is opgehangen aan aluminium monorails, verborgen in de plafondconstructie.

Dit verrijdbare platform is zo ontworpen dat het parallel aan de roltrappen verplaatsbaar is. Door middel van een trolley wordt dit door een touw aangedreven. Hierdoor is een elektrische verbinding niet nodig.

Om de volledige hal te kunnen bereiken bestaat het platform uit twee gedeeltes. Doordat een lift het platform deels blokkeert, is de loopbrug zo gemonteerd dat vanaf dit punt een deel van het platform individueel verder gaat. De rest van de hal wordt dan alsnog bereikt. Met behulp van een toegangsdeur en toegangstrap is het platform veilig te bereiken.

Eurosafe Solutions verrijdbare loopbrug

Training voor het personeel van Transport for London

Naast de montage en installatie van het platform heeft Eurosafe Solutions ook een training aan de werknemers van Transport for London (TfL) gegeven. Voor werknemers die gebruik moeten maken van het platform.

Hierdoor kan het platform met de juiste kennis veilig worden gebruikt. Ook weten de gebruikers wat te doen in een noodsituatie.

Lees meer Training & Opleiding

Resultaat

  • Veilige werkomgeving op hoogte
  • Volledig bereik van het plafond in de gehele hal
  • Een oplossing met een minimale omgevingsimpact
  • Getraind personeel
Een verrijdbaar platform in het Victoria metrostation Londen

Vragen? Neem gerust contact op!

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.nl