Diensten

Eurosafe Solutions heeft het unieke Safety at Height Management System® ontwikkeld.

Hierin komen al onze diensten naar voren, die u ondersteunen bij het beheren en onderhouden van een (industriële) vastgoedportefeuille.

Ontdek het Safety at Height Management System®

Een goede managementtool is cruciaal om de kwaliteit, veiligheid en de waarde van uw gebouwen te waarborgen. Wij ondersteunen u hier graag bij door ons integrale veiligheidsconcept, bestaande uit vijf onderdelen, in te zetten. Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen, zonder opeenvolgend te hoeven zijn.

Door de veiligheidsketen bij werkzaamheden op hoogte te sluiten, levert het SHMS® een resultaat groter dan de som der delen:

Verlaging van

 • Total Cost of Ownership
  Besparen op uw veiligheids- en proceskosten
 • Aansprakelijkheid
  Aantoonbaar uw aansprakelijkheid verlagen
 • Tijd
  Tijd besparen door procesoptimalisatie
 • Risico
  Minder risico op schade, ongevallen en verzuim

Het verbeteren van

 • Rendement
  Minder kosten, meer rendement
 • Veiligheid
  Gericht en onderbouwd de veiligheid vergroten
 • Imago
  Efficiënter en veiliger werken verbetert uw imago
 • Over- en inzicht
  Uw gebouwen, risico’s en kosten in beeld

Bekijk hier de vijf schakels: