Historische dag voor de bouw: de Wet Kwaliteitsborging is aangenomen

Dinsdag 14 mei was een historische dag voor de bouw. Na jarenlang touwtrekken is een belangrijke nieuwe wet door de Eerste Kamer aangenomen: de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Deze wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Zo is de aannemer na invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waarschijnlijk in 2021, verantwoordelijk voor het opleveren van een kwalitatief goed en veilig gebouw.

Beoordelingsrichtlijn

De aannemer moet bij de oplevering van het bouwwerk aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en afspraken is gebouwd, krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden.

Als het gaat om veiligheid, draagt de Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935) hieraan bij. Het bijbehorende procescertificaat en het KOMO® Safety Keurmerk is het bewijs dat een bedrijf zijn zaken op orde heeft en voldoet aan wet- en regelgeving.

Eurosafe Solutions behaalt KOMO® Safety Keurmerk

Eurosafe Solutions heeft het KOMO® procescertificaat ontvangen. Dit certificaat geeft aan dat wij voldoen aan de gestelde eisen in de Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935). Als houder van dit certificaat mag Eurosafe Solutions nu het KOMO® Safety keurmerk voeren.

Nu, maar zeker ook na invoering van de nieuwe wet, geeft dit een betere positie in de markt voor elke partij die in bezit is van het certificaat. De partijen zonder certificaat moeten op een andere manier aantonen dat alles klopt.

Wat levert de nieuwe wet op?

De wet moet zorgen voor minder bouwfouten na oplevering en minder geschillen over wie nu waar verantwoordelijk voor is. Zijn er toch fouten gemaakt, dan wordt het voor gebouweigenaren/huizenkopers makkelijker om bouwers aansprakelijk te stellen. Een positieve ontwikkeling voor alle bij de bouw betrokken partijen.

Meer weten?

  • Over het aannemen van de wet: lees hier meer.
  • Lees hier meer over de wet zelf.
  • Een korte toelichting op de wet vindt u hier.

Of bel ons:

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.nl