Werken in een besloten ruimte, houd het veilig

Werken in een besloten ruimte, zoals in een liftschaft, tank, kelder of silo brengt grote risico’s met zich mee. Vanuit wetgeving (o.a. Arbowet en Bouwbesluit) zijn regels gesteld aan het werken in een besloten ruimte zoals het aanstellen van een mangatwacht en het meten van zuurstof.

Wat is een besloten ruimte?

Eurosafe Solutions hanteert als definitie voor een besloten ruimte: “Een moeilijk te betreden plek met vaak een vernauwde toegang.” Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kelders, installatieruimtes, kruipruimtes, riolen en pijpleidingen maar ook putten, sleuven, bouwputten, silo’s en tanks. Deze type ruimtes zijn te betreden via een mangat, luik, ladder of deksel. Ze zijn simpelweg niet gemaakt voor het verblijf van mensen.

Risico’s werken in besloten ruimte

Er zijn een aantal risico’s die op de loer liggen bij het betreden van besloten ruimtes en het werken hierin. Besloten ruimtes zijn vaak afgesloten waardoor zuurstoftekort dreigt. Ook kunnen vocht, water en schadelijke stoffen zorgen voor onveilige situaties, bijvoorbeeld tijdens een siloreparatie of inspectie van een pijpleiding. Om deze risico’s tot een minimum te beperken heeft Eurosafe Solutions een groot trainings- en toolboxaanbod ontwikkelt.

Bekijk trainingen en toolboxen voor werken in besloten ruimten.

Voorzorgsmaatregelen: mangatwacht, zuurstof meten, etc.

Voor het betreden van een besloten ruimte is het van groot belang dat er vooraf een mangatwacht wordt aangewezen. Deze wacht houdt toezicht en is in staat om in de besloten ruimte redding toe te passen. Daarnaast is het van belang dat continu de zuurstof wordt gemeten. Ook is het wenselijk dat gevaarlijke stoffen en explosieve luchtmengsels gemeten worden.

VCA, wetgeving, Arbo, Bouwbesluit

Er zijn verschillende wetgevingen en richtlijnen van kracht die het werken in een besloten ruimte veilig voor mensen moet maken. Toch blijkt regelmatig dat bijvoorbeeld tijdens het uitvoeren van inspecties, reparaties, schoon- en onderhoudswerkzaamheden dit niet wordt nageleefd. Dikwijls is ook onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van veilig werken. Vanuit wetgeving is geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor het faciliteren van een veilige werkplek.

Informatie, advies, training over besloten ruimten
Omdat het binnen een organisatie niet altijd helder is wie verantwoordelijk is voor veilig werken in een besloten ruimte informeert Eurosafe Solutions graag organisatiebreed over alle risico’s en oplossingen die hiervoor zijn ontwikkeld. Zo leveren we maatwerk advies en geven we trainingen over werken in een besloten ruimten aan uitvoerders, opzichters en management. Graag komen we ook uw besloten ruimte veilig werkbaar maken. Voor veilige betreding en redding & evacuatie. Lees ons stappenplan over het veilig werken in een besloten ruimte.

Om u te ondersteunen bij veilig werken in besloten ruimten, biedt Eurosafe Solutions op uw situatie toegespitste oplossingen. Ontdek de verschillende oplossingen hieronder of download de brochure.

Download brochure