Valbeveiliging

Onder valbeveiliging verstaan we de middelen die voorkomen dat personen van hoogte vallen en de middelen die de krachten die vrijkomen bij een val opvangen.

Wettelijk gezien is er sprake van valgevaar bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte. Maar ook vallen van 1,5 meter hoogte kan vervelend uitpakken. Ook zijn er risico verhogende omstandigheden zoals het werken boven water, wegen en sparingen in vloeren. In dit soort situaties is het verstandig om valbeveiliging te gebruiken.

Valbeveiliging wordt ingezet als er regelmatig werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het repareren van het dak of het onderhouden van een airco-unit of zonnepanelen. Maar ook het onderhouden van groendaken en bliksembeveiliging of het schoonmaken van gevels en ramen wordt op hoogte uitgevoerd.

Op nagenoeg elk pand in Nederland worden werkzaamheden op hoogte uitgevoerd. Of dit nu wekelijks, maandelijks of jaarlijks gebeurt, het moet altijd veilig gebeuren.

Wanneer er zich een werksituatie voordoet waarbij er zonder middelen niet veilig gewerkt kan worden, moeten er maatregelen worden getroffen. Maatregelen in de vorm van valbeveiliging. De juiste oplossing is afhankelijk van de werkzaamheden, de situatie en de frequentie van de werkzaamheden. Daarnaast zijn factoren als kosten, esthetische waarde en gebruiksgemak ook van invloed. Kortom, met alle aspecten wordt rekening gehouden om tot een juiste oplossing te komen. Wij zorgen er samen met u voor de juiste oplossing middels een RI&E.

Valbeveiliging op The Blackpool Tower UK

Risico's bepalen

Laten we vooropstellen dat elke situatie op zichzelf staat. De te nemen maatregelen zijn dus voor elke locatie, werkzaamheid en omstandigheid verschillend. We raden dan ook ten zeerste aan eerst een risico inventarisatie & evaluatie uit te laten voeren.

Lees meer Risico Inventarisatie & Evaluatie

Uit een dergelijk onderzoek komt naar voren welke risico’s zich er in uw situatie(s) voordoen en welke maatregelen genomen moeten worden. Zodra de risico’s bekend zijn, kan er een plan van aanpak worden opgesteld. Dit bepaalt de invulling van de maatregelen om tot een veilige werksituatie op hoogte te komen. Dus welke oplossingen bij uw probleem noodzakelijk zijn.

Lees meer Consultancy & Implementatie

Oplossingen

Om werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren, biedt Eurosafe Solutions passende oplossingen. Voor elke situatie en elke werkomgeving. Voor platte, schuine en verticale werkplekken op hoogte. Hieronder kunt u een situatie selecteren die voor u van toepassing is.