Besloten ruimtes

Bij betreding van een besloten ruimte ontstaat regelmatig valgevaar. Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving, met een al dan niet vernauwde toegang. Niet ontworpen voor het verblijf van personen.

Daarnaast bieden de ruimtes vaak beperkte bewegingsruimte, beperkte toegankelijkheid en beperkte vluchtwegen. Veel besloten ruimtes moeten regelmatig worden betreden, bijvoorbeeld voor inspecties, reparaties, of schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Kortom een risicovolle werkomgeving.

Om u te ondersteunen bij veilig werken in besloten ruimtes, biedt Eurosafe Solutions op uw situatie toegespitste oplossingen. Voor veilige betreding en redding & evacuatie.

Video

Video van een demonstratie bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Beverwijk. Hier ziet u het XTIRPA en het Porta Gantry Rapide systeem uitgelicht.