Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen vult Eurosafe Solutions in door bij het nemen van bedrijfsbeslissingen zowel continuïteit na te streven, als kansen te benutten voor een beter milieu en meer welzijn voor medewerker en maatschappij.

Waar mogelijk en realistisch gaat Eurosafe Solutions een stap verder dan waartoe de wet verplicht. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie, in samenwerking met haar opdrachtgevers en partners.

Download hier onze verklaring Maatschappelijk verantwoord & duurzaam ondernemen

Beter milieu

Eurosafe Solutions past zoveel mogelijk duurzame producten toe. Zo hebben de ankerpunten van MSA-Latchways een bewezen levensduur van 20 jaar en meer en zijn ze vrijwel volledig recyclebaar. Als MSA-Latchways importeur en dealer past Eurosafe Solutions deze ankerpunten toe. De Roofwalker looppaden die Eurosafe Solutions biedt, worden gefabriceerd van gerecyclede mantels van elektriciteitskabels. Bij het vervaardigen van de aluminium trappen en ladders die Eurosafe Solutions toepast, wordt het zaagafval en het restmateriaal opgevangen (met een scheiding tussen schoon en vuil aluminium) en voor recycling aangeboden. Deze ladders en trappen hebben een bewezen levensduur van minimaal 15 jaar.

Meer welzijn voor medewerkers

Als veiligheidsbedrijf staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers extra hoog in het vaandel. Temeer omdat een groot deel van ons personeel op hoogte werkt hetgeen veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Fitheid en gezondheid is daarbij van groot belang. Goed, gebruiksvriendelijk, ergonomisch en gekeurd gereedschap, comfortabele en schone auto’s, de inzet van hulpmiddelen zoals hijs- en hefmiddelen en een efficiënte planning reduceren de fysieke belasting van medewerkers. En juist door de toepassing van lichtgewicht materialen in onder andere trappen en ladders beperkt Eurosafe Solutions de fysieke belasting van medewerkers.

Meer welzijn voor de maatschappij

Eurosafe Solutions zet zich structureel in voor het welzijn van de maatschappij, direct en indirect. Zo biedt Eurosafe Solutions stage- en afstudeerplekken voor MBO en HBO studenten. Daarnaast draagt Eurosafe Solutions bij aan Social Return on Investment door werkzaamheden onder te brengen bij sociale werkplaatsen en door de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zelfstandig en als deelnemer aan het samenwerkingsverband op bedrijventerrein Marslanden te Zwolle. Daarbij sponsort Eurosafe Solutions meerdere sportteams en ondersteunt diverse goede doelen zoals:

  • IntermeZZo, een nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten;
  • Make-a-Wish Nederland;
  • Monicares Foundation, een stichting die zorgt voor Zwolse gezinnen die het moeilijk hebben als gevolg van kanker of een ongeneeslijke ziekte;
  • Spieren voor Spieren.

Op deze wijze levert Eurosafe Solutions naar vermogen een optimale bijdrage aan milieu, medewerker welzijn en maatschappij.

Ondertekend te Zwolle op 30 november 2018:

Mark Dubbink Eurosafe Solutions ZW6459 crop

Mark Dubbink (CEO)