Eurosafe Solutions beschikt naast verschillende verklaringen over de volgende certificeringen: Veiligheidsladder, VCA, ISO9001 en de BRL9935.

Managementverklaring

In deze verklaring leest u waar Eurosafe Solutions voor staat als veiligheidsbedrijf, wat wij onze opdrachtgevers bieden en wat wij van onze medewerkers verwachten.

Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder)

Eurosafe Group is in het bezit van een Veiligheidsladder certificaat Trede 3. Het hanteren van de Veiligheidsladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten. De Eurosafe Group is nu gestart op Trede 3 en wil gestaag verder ontwikkelen naar volgende tredes.

VCA**

Eurosafe Solutions is in het bezit van een VCA**-certificaat. Voor de opdrachtgever, onderaannemer en medewerker is het belangrijk dat er veilig en verantwoord wordt gewerkt. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie 25 jaar aan kennis en ervaring hebben gebundeld. Met dit VCA-certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

ISO 9001

De ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Certificering voor de ISO 9001:2015 bevestigt de Eurosafe Solutions werkwijze om de kwaliteit van product, productieproces, dienstverlening en organisatie steeds verder te verbeteren.

KOMO® procescertificaat

Eurosafe Solutions is in het bezit van het KOMO® procescertificaat, ontvangen via SGS INTRON Certificatie. Dit certificaat geeft aan dat wij voldoen aan de gestelde eisen in de Beoordelingsrichtlijn 9935 (BRL 9935).  Als houder van dit certificaat mag Eurosafe Solutions nu het KOMO® Safety keurmerk voeren. De eisen liggen onder meer op het gebied van het correct ontwerpen, aanbrengen, controleren en onderhouden van permanente veiligheidsvoorzieningen tegen valgevaar op platte daken.

SketchUp Authorized Training

Eurosafe Group is een SketchUp Authorized Training Centre. Wij hebben een lesprogramma in een Elektronische Leerweg Omgeving (ELO) ontwikkeld voor de trainingen SketchUp Basis en SketchUp voor gevorderden. Deze trainingen zijn SketchUp Authorized trainingen. De SketchUp trainingen verzorgen wij in de regio Zwolle in samenwerking met het Cibap Next.

 

Lidmaatschap Vereniging Bouwwerk Begroeners

Eurosafe Solutions is lid van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB) – een kennisplatform voor dakbegroening, groengevels, multifunctionele daken en binnenbegroening. Alle leden zijn specialisten in bouwwerkbegroening. Met hun expertise gebundeld in de VBB, dragen zij bij aan een optimale toepassing en verspreiding van kennis en ervaring onder architecten, aannemers, woningbouwverenigingen, gemeentes, VvE’s en andere belanghebbenden.

De VBB deelt kennis, geeft advies, is lid van de Europese Federatie Bouwwerkbegroeners (EFB) en licentiehouder van de Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL).

 

MVO

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen vult Eurosafe Solutions in door bij het nemen van bedrijfsbeslissingen zowel continuïteit na te streven, als kansen te benutten voor een beter milieu en meer welzijn voor medewerker en maatschappij.

Lees onze uitgebreide verklaring over MVO.

 

Vragen? Neem gerust contact op

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.com