Privacy Statement

25 mei 2018

Uw privacy is voor Eurosafe Solutions van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.

Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd op een correcte manier gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website Eurosafe Solutions allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Eurosafe Solutions.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Reclameberichten

Wij willen u eventueel berichten sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per e-mail
 • per post

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke uiting staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen) en soortgelijke technieken. Met behulp van deze technieken verzamelen wij gegevens die wij inzetten om onze website en services te optimaliseren.
Met cookies kunnen wij (daar waar van toepassing) onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan, het voor u mogelijk maken om u aan te melden, op uw interesses gebaseerde advertenties aanbieden, fraude tegengaan en analyseren hoe onze website en online services presteren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert;
 • Wij zijn ISO9001 gecertificeerd.

Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Wij hebben een verantwoordelijke voor gegevensbescherming aangesteld, te weten Bas Sesink en is bereikbaar per e-mail op bsesink@eurosafesolutions.com en per telefoon op 038-4671910 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Werving en selectie

Zodra iemand bij ons solliciteert en gegevens achterlaat, dan bewaren we dit niet langer dan strikt noodzakelijk. Ook gaan wij vertrouwelijk met de gegevens om.

 • Wij hanteren een bewaartermijn van vier weken vanaf het moment dat er gesolliciteerd is.
 • Wij bewaren en bewerken alleen de gegevens indien noodzakelijk voor de sollicitatieprocedure. Dit wordt vooraf duidelijk gemeld.
 • Mochten wij gegevens langer willen archiveren, dan in eerste instantie met een bewaartermijn van 12 maanden. Dit wordt vooraf duidelijk overeengekomen met de sollicitant.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Heeft u vragen of wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let er op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij controleren daartoe de identiteit van degene die een wijziging of verwijdering aanvraagt.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze toezichthouder heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Eurosafe Solutions
Conradstraat 15
8013 RN Zwolle
info@eurosafesolutions.nl
038-4671910