Afdaal- & Reddingsapparaten

Bij het veilig werken op hoogte of in besloten ruimte komt ook redding en evacuatie kijken. Een gewond persoon goed en veilig evacueren bij nood is niet eenvoudig. Het soort brancard is afhankelijk van de werksituatie. Ook zijn er afdaalapparaten waarmee de gebruiker of zijn collega eenvoudig redding of evacuatie kan toepassen.