Besloten Ruimten

Werken in een besloten ruimte brengt grote risico’s met zich mee. Vanuit de wetgeving (o.a. Arbowet en Bouwbesluit) zijn er hiervoor heldere regels opgesteld. Hier vindt u middelen die gebruikt kunnen worden bij het werken in een besloten ruimte, zoals Davit armen.