Toepassing

Veilige zone markeringen zijn duidelijk zichtbare afbakeningen die aangeven waar zich de veilige zone bevindt. Dit is uitstekend te doen door middel van de Roofwalker, D-marc 170 of de kettingmarkering. Echter zijn er ook nog eenvoudigere manieren waarop dit gedaan kan worden.

Eigenschappen

Zone markering kan op de volgende manieren worden toegepast.

  1. Middels stroken gekleurde dakbedekking. Gebrand of geföhnd op de dakbedekking.
  2. Middels betontegels in verschillende kleuren. Gelegd op tegeldragers
  3. Middels verf of triflex op de dakbedekking

Het is belangrijk om aan te geven waar zich de veilige zone zich bevindt. Zo is het zichtbaar waar er gewerkt kan worden zonder dat er extra veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Buiten deze veilige zone moet de werknemer beschermd worden. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een kabelsysteem waar de werknemer zich aan bevestigt.

Veilige zone markering vereist dat het goed zichtbaar is voor mensen die zich op het dak begeven. Middels bovenstaande drie opties kan hieraan worden voldaan.

Specificaties

Type : Markering
Toepassing : Platte daken
Functie : Veilige zone markeren
Bevestiging : Afhankelijk van type

Veilige zone markeringen

Veilige zone markeringen zijn belangrijk om aan te geven waar een werknemer zich veilig op het dak kan begeven. Vereiste is dat het duidelijk te zien is waar de veilige zone zich bevindt. Hierbij zijn eenvoudige oplossingen getoond hoe hieraan voldaan kan worden.

  • Eenvoudige markeringen

  • Duidelijk zichtbaar

  • In drie varianten mogelijk