Veiligheidslijnen & Touwen

Werk- en positioneringslijnen zijn onlosmakelijk verbonden met het veilig werken op hoogte en in besloten ruimten. Er bestaan verschillende lijnen voor allerlei situaties. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de benodigde lengte, een te korte lijn beperkt namelijk uw bewegingsvrijheid, maar een te lange lijn kan er voor zorgen dat u de grond raakt bij een onverwachte val. Daarnaast spelen ook de connectoren en geïntegreerde valdempers een rol.