Een veilig dak boven alles, luidt het credo bij SRO

Het laatste wat je wilt bij werkzaamheden op het dak, is risico lopen dat een monteur gewond raakt vanwege een onveilige omgeving. Om dat te voorkomen, werkt SRO al jarenlang innig samen met Eurosafe. ‘We kunnen blindelings op de deskundigheid van onze partner vertrouwen.’

“Met de aanleg van Pv-panelen en andere installaties voor verduurzaming wordt het dak steeds vaker een werkplek. De apparaten hebben immers onderhoud nodig.” Peter de Wilde weet waarover hij praat. Als manager vastgoed in de regio Eemland heeft hij een fors deel van de gebouwen onder zijn hoede die SRO voor gemeenten beheert. Veiligheid heeft daarbij topprioriteit. “Er zijn genoeg partijen die aan dakveiligheid doen. Maar de deskundigheid van Eurosafe bevalt ons. De rapportages, de keuringen, de adviezen: alles is goed geregeld. We hebben er nauwelijks omkijken naar.”

De samenwerking tussen Eurosafe en SRO bestaat al meer dan tien jaar

In 2022 is deze strakker aangehaald door alle losse onderhoudscontracten samen te voegen. Sindsdien werkt SRO voor dakinspecties, -onderhoud, -reparaties en -beveiliging enkel nog met Eurosafe samen. Het gaat om een kleine honderd panden, zoals scholen en sporthallen. Daarbij geldt het principe van de Safety Circle: vijf elementen die met elkaar de beste oplossing bieden voor werk op risicovolle plaatsen. De Wilde: “Eurosafe adviseert ons per dak wat de beste manier is om veilig te kunnen werken.”

Uniform veiligheidssysteem

Soms volstaat een kleine toevoeging aan een dakveiligheidssysteem. Andere keren moet vanwege de aanleg van nieuwe installaties, veroudering of veranderende wet- en regelgeving het systeem worden aangepast of zelfs helemaal vernieuwd. Dat laatste was onlangs bijvoorbeeld het geval bij zwembad Octopus in Leusden. De Wilde: “We wilden van Eurosafe weten of de valbeveiliging nog voldeed en of die beter kon. Het lastige van dit zwembad is dat het uit vier bouwdelen bestaat, uit verschillende jaren, met diverse vormen en dakbedekkingen en ook schuine daken. Een ratjetoe eigenlijk, zonder eenduidig beveiligingssysteem. Eurosafe werkte voor ons de mogelijkheden uit om het te uniformeren. Want als monteur wil je één systeem op het dak.”

Eurosafe nam daarvoor eerst een zogeheten RI&E af, een Risico, Inventarisatie en Evaluatie. Daaruit volgde een advies op maat, uitgesplitst in basisaanpassingen die sowieso nodig waren en optionele extra’s die een stuk verder gingen dan de minimale vereisten. Uiteindelijk koos SRO, in samenspraak met de gemeente Leusden als eigenaar van het zwembad en daarmee feitelijke opdrachtgever, voor het laatste.

Permanente of tijdelijke valbeveiliging?

“Best een forse investering, maar veiligheid mag wat kosten”, zo motiveert De Wilde de keuze om meer uit te geven dan strikt noodzakelijk. “Tja, hoe groot is het gevaar dat er iets gebeurt? Meestal niet groot, maar je wilt het risico echt minimaliseren. Bovendien maakten we de afweging of we elke keer tijdelijke voorzieningen wilden treffen. Een deel van de aanneemsom bestond nu bijvoorbeeld uit hekwerken rond de lichtkoepels. Eurosafe had een heldere toelichting waarom het handig is om deze permanente oplossing door te voeren. Kies je daar niet voor, dan betekent het dat bij alle werkzaamheden toch een kortstondige beveiliging moet worden geplaatst. Zodat niemand erdoorheen kan vallen als hij onderhoud pleegt.”

Altijd een goed plan

Een half jaar geleden werden de werkzaamheden uitgevoerd. Binnen twee weken, waarbij de gasten amper hinder ondervonden van wat zich op het dak afspeelde. Sindsdien heeft zwembad Octopus adequate valbeveiliging, looppaden, hekwerken, zonemarkering en gevelladders. Vanwege de chlooromgeving maakte Eurosafe gebruik van ankers die niet, zoals doorgaans het geval is, van roestvrijstaal zijn gemaakt. “Chloordampen tasten de onderkant van roestvrijstalen elementen juist aan”, zegt De Wilde. “Wij letten daar altijd scherp op, maar Eurosafe houdt er netjes rekening mee. Eigenlijk kunnen wij daar blindelings op vertrouwen. Dat geldt voor alle speciale gebouwen waarvoor we het bedrijf inzetten. Monumentale panden bijvoorbeeld. Als we daar iets aan willen doen, moeten we altijd de toets van Monumentenzorg doorstaan. Eurosafe werkt daar altijd een mooi plan voor uit.”

Gezamenlijk doel

In totaal beheert SRO zo’n 700 gebouwen in Nederland. Die hebben lang niet allemaal dakbeveiliging nodig. Maar het aantal panden waarbij deze wel moet worden aangelegd, stijgt. De Wilde: “Vaak zijn dat forse kostenposten, al verrast Eurosafe ons financieel gezien soms ook positief. Dan blijken er simpele en efficiënte oplossingen te zijn, terwijl wij zelf veel moeilijker denken. Ook daarom is onze samenwerking zo prettig. We hebben een gezamenlijk doel: veiligheid boven alles. Als daar een voor Eurosafe economisch minder aantrekkelijke manier voor is, vinden ze dat ook prima. Als opdrachtgever worden wij van zo’n instelling heel gelukkig.”

Vragen? Stel ze gerust!

Erick Been

Erick Been (Accountmanager)

Telefoon: +31 (0)6 185 886 33 E-mail: ebeen@eurosafesolutions.com