Extra paar ogen om risico's in kaart te brengen - RWE

De eerste opdracht van Eurosafe Solutions bij energiebedrijf RWE was vorig jaar het leveren van luikwachten en een reddingsteam tijdens een onderhoudsstop in Moerdijk. Gaandeweg kwam RWE meer te weten over het principe van de ‘Safety Circle’. De vijf elementen hieruit bieden tezamen een totaaloplossing voor veilig werken op hoogte en in besloten ruimten en ontzorgen de klant daarmee volledig. Stapsgewijs breiden Eurosafe en RWE hun samenwerking nu verder uit.

De vraag werd intern steeds vaker en duidelijker gesteld. In hoeverre was de eigen BHV-organisatie van RWE nog voldoende toegerust voor mogelijke reddingsacties tijdens een fabrieksstop? Situaties werden immers ingewikkelder, sommige medewerkers begonnen bovendien op leeftijd te raken. Waarom geen gespecialiseerde partner erbij betrekken, bedacht Matthijs Joosse, Discipline Engineer civiel en facilitair bij de organisatie. Die kon dan meteen de veiligheidsprocedures eens kritisch tegen het licht houden.

Risico's

“De complexiteit van ons werk neemt toe”, zegt Joosse. “Tijdens een stop zijn we soms in 20 of 30 luiken tegelijk aan het werk. Bij elke betreding moeten we goed nadenken over de risico’s. De aard van het werk verschilt per luik, evenals de toegankelijkheid. Een werkplek kan heel ruim zijn of juist moeilijk te betreden. En soms staat een tank vol met steigers. Gebeurt daarbinnen iets, dan vraagt dat nogal wat van je reddingsteam.”

Stand-by Rescue Team

RWE schakelde daarop Eurosafe Solutions in. In eerste instantie alleen om een rescueteam paraat te hebben, maar en passant werden voor de eerste opdracht ook meteen de veiligheidswachten ingehuurd. Zo was er in geval van nood meteen sprake van een ingespeeld team. Na de eerste kennismaking volgde snel meer. De expertise van Eurosafe leidde ertoe dat de veiligheidsplannen voortaan van A tot Z gezamenlijk worden opgesteld. Joosse: “Eurosafe kan ons precies vertellen wat in welke situatie nodig is voor een redding. Soms blijkt dan dat we niemand hoeven in te huren, omdat we het zelf kunnen. Dat is dan ook fijn om te weten. Maar moeten we bijvoorbeeld met harnassen naar boven klimmen, dan is dat niet onze specialisatie. Het is fijn om een partner te hebben die actief met ons meedenkt.”

Een totaalpakket in veiligheid

Na de goede ervaringen in Moerdijk ging Eurosafe voor RWE ook op de locatie Geertruidenberg aan de slag. Waarschijnlijk volgen snel meer centrales. Ook de werkzaamheden zelf breiden zich uit. Joosse: “Het totaalpakket dat Eurosafe biedt, spreekt ons aan. We hebben bijvoorbeeld locaties waar boven in de hoge schoorstenen lampen hangen. Om die te verwisselen, moet je getraind zijn in rope access. We bekijken nu of we ook dat werk bij Eurosafe kunnen onderbrengen. En zo is er wel meer. Ik kan me voorstellen dat we ketelreparaties zullen uitbesteden. Wij werken met verschillende contractanten samen. Hoe meer we bij één partij kunt neerleggen, hoe beter.”

Ondersteuning

Per situatie maakt RWE samen met Eurosafe de afweging wat de eigen (BHV-)organisatie aankan en wanneer het te specialistisch wordt. Door vanaf de eerste werkvoorbereiding met elkaar in gesprek te zijn, heeft het bedrijf meteen een extra paar ogen aan tafel om risicovolle processen in kaart te brengen. Zo moeten sommige besloten ruimten bij werkzaamheden doorlopend worden gecontroleerd op gevaarlijke gassen. Joosse: “Onze koelwaterkanalen bijvoorbeeld. Daar treedt mosselgroei op. Moeten we ze leegpompen voor onderhoudswerk, dan blijven het slik en de mosselen op de grond liggen. Organisch afval leidt tot een rottingsproces, waarbij H2S -waterstofsulfide- kan vrijkomen. Je moet dat constant in de gaten houden om veilig te kunnen werken. Het is fijn dat een partner als Eurosafe ons ook hierin kan ondersteunen.”

Trainingen

Joosse verwacht bovendien dat Eurosafe zijn organisatie kan helpen om veilig onderhoudswerk efficiënter uit te voeren. Dingen kunnen nu eenmaal altijd beter. Om die reden denkt hij erover om ook trainingen af te nemen. “Wij zijn een veeleisende klant. De veiligheid moet hier top zijn. Om het veiligheidsbesef ook bij onze eigen medewerkers te vergroten, kan het goed zijn als Eurosafe vertelt over de bestaande risico’s van ons werk. Niet om hen specifiek op te leiden, maar voor de bewustwording dat hun werkplek niet altijd zonder risico’s is.”

De Amercentrale is een steenkool- en biomassagestookte elektriciteitscentrale van RWE in de gemeente Geertruidenberg.

Een intensief partnerschap

Wat begon als een eendimensionale opdracht, breidt zich op deze manier uit tot een intensief partnerschap. Het komt de veiligheid alleen maar ten goede, zegt Joosse. “Doordat we Eurosafe bij het hele proces betrekken, voelen zij ook veel verantwoordelijkheid. Dat proef ik heel erg.”

Vragen? Stel ze gerust!

Jeroen Fok

Jeroen Fok (Accountmanager)

Telefoon: +31 (0)6 837 827 32 E-mail: j.fok@r3b.eu