Risico Inventarisatie & Evaluatie

Bij een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden de risico’s van werkzaamheden vastgelegd. Een RI&E is onmisbaar in de veiligheidsketen van de Safety Circle®. U krijgt inzicht in uw risicoprofiel en de aandachtspunten.

Bovendien inventariseren we wie, waarom en hoe vaak zij hoger gelegen werkplekken betreden. Hierbij passen we de Kinney & Wiruth methode toe. Daarbij kenmerken we de risico’s met rood, oranje en groen. De rode lossen we direct op, de oranje geven we tijdig aandacht en de groene zijn doorgaans aanvaardbaar.

Mogelijkheden RI&E

Eurosafe Solutions voert niet alleen RI&E’s uit voor werkplekken op hoogte. Ook bij werkzaamheden in besloten ruimtes, voor bouwprojecten en voor complete gebouwen geven wij een integraal beeld van de aanwezige risico’s.

Wij brengen de risico’s op vallen in kaart, maar ook risico’s op fysieke belasting, het gevaar van vallende objecten en eventuele gevaarlijke straling. Met een advies over de te nemen beheersmaatregelen.

Wat voegt een RI&E toe?

Met een helder RI&E rapport weet u exact welke risico’s er aanwezig zijn binnen uw bedrijf en hoe u deze tot een acceptabel niveau kunt terugdringen. Naast dat u zo ongelukken weet te voorkomen zorgt een gezond en veilig bedrijf er ook voor dat uw werknemers positiever en productiever zijn, en minder werkdruk ervaren. Lees hier meer over de toegevoegde waarde van een RI&E.

Helder rapport

De uitkomsten ontvangt u in een helder RI&E rapport. Dit rapport dient als uitgangspunt voor een Plan van Aanpak. Daarin wordt vastgelegd hoe de te nemen beheersmaatregelen worden ingevuld.

Lees meer Consultancy & Implementatie

Ik wil weten welke inzichten een RI&E mij geven