Eurosafe Solutions ontzorgt opdrachtgevers met het leveren van brandwachten wanneer op locaties eisen worden gesteld bij brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding. Zo houden brandwachten preventief toezicht en treden zij representatief op bij een calamiteit. Wilt u een brandwacht inhuren?

Via telefoonnummer 055 301 78 93 is DeBrandwacht.nl 24/7 bereikbaar. Zij staan dag en nacht voor u klaar.

Zo werkt het inhuren van een brandwacht

Na de overname van DeBrandwacht.nl is er uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van brandwachten toegevoegd aan de diverse services van Eurosafe Solutions. Een deskundige brandwacht staat klaar tijdens risicovolle werkzaamheden of op locaties waar brandgevaar is. Onze medewerkers zijn gecertificeerd en getraind. Intensieve training op het uitvoeren van een eventuele redding met levensreddend handelen hoort daarbij.

Met één telefoontje kunnen we aan de hand van een aantal vragen ervoor zorgen dat de specialist beschikbaar wordt gesteld. Er wordt een industriële brandwacht ingezet, een Rijksgediplomeerde brandwacht of een manschap ter ondersteuning van uw bedrijfsbrandweer/brandweerkorps. 

Zodra een opdrachtgever gebruik wil maken van een brandwacht volgen wij onderstaande stappen op:

  1. Voorafgaand brengen we de behoefte van de aanvrager in kaart. Op basis daarvan weten we aan welke eisen een brandwacht moet voldoen. Het doel en de risico’s worden besproken.
  2. Vervolgens stuurt onze planning de brandwacht(en) richting de locatie waar de inzet moet plaatsvinden. 
  3. Op locatie worden de specifieke wensen van de klant nogmaals besproken en start de inzet van onze specialisten in brandveiligheid.
  4. Tijdens de werkzaamheden houdt de brandwacht continu toezicht en staat de professional standby om een eventuele redding uit te voeren.

Wilt u de mogelijkheden bespreken tijdens een vrijblijvend adviesgesprek? We staan voor u klaar.

Brandwacht inhuren - Credits Sven Scholten

Brandwacht voor verschillende branches

Wij helpen u graag om een brandwacht op de juiste locatie in te zetten. Er zijn verschillende branches waar een deskundige ingezet wordt.

Brandwacht in de industrie

Een risico op brand is groot bij heet- of laswerkzaamheden. Hiervoor kunt u een brandwacht of heetwerkwacht inhuren bij Eurosafe Solutions. Deze service is uit te breiden met safety officers (ook wel supervisors genoemd) én alle aanvullende materialen Denk aan een AED, gasdetectie, brandcard en onafhankelijke ademlucht. Een groot pluspunt bij het inhuren van een industrieel brandwacht is dat zij opgeleid zijn voor het verrichten van gasmetingen en ervaring hebben met kleine blusmiddelen en bedrijfshulpverlening.

Brandwacht in kantoren of (zorg)instellingen

Door de (lokale) brandweer worden eisen gesteld aan de brandveiligheid van uw kantoor of instelling. Bouwtechnisch hebben deze  eisen betrekking op de alarmering en de detectie van rook en brand. Indien dit niet in orde is, dan is de aanwezigheid van een brandwacht een vereiste. Niet alleen de brandweer eist dit, ook de verzekeraar. Een brandwacht houdt toezicht op de brandveiligheid en treedt op bij een calamiteit. Daarbij kunnen zij levensreddend handelen.
De Brandwacht - Credits Sven Scholten

Brandwacht bij dakwerkzaamheden
Bij werkzaamheden aan of op het dak kunnen brandgevaarlijke situaties ontstaan. Bijvoorbeeld bij het repareren van bitumen daken waar open vuur wordt gebruikt. Met een ingehuurde brandwacht wordt er toezicht gehouden en worden grote gevolgen beperkt als er zich een kleine brand voordoet. Daarnaast kan er op verzoek brandveiligheidsmateriaal, zoals brandblussers, worden geleverd.

Brandweerpersoneel bij brandweerkorpsen of bedrijfsbrandweer
Bij sommige bedrijven heb je een bedrijfsbrandweer. Meestal valt een bedrijf dan onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Wij kunnen hiervoor manschappen leveren. Denk hierbij aan brandweermannen, brandweerchauffeurs en bevelvoerders om bedrijfsbrandweer/brandweerkorps te ondersteunen. Ons brandweerpersoneel is repressief, PPMO gekeurd en IFV opgeleid.

Benieuwd wat het voor u kan betekenen? Neem gerust contact op

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.com