Eurosafe Solutions helpt opdrachtgevers met het gasvrij verklaren van een besloten ruimte en het leveren van gasmeetdeskundigen voor ruimten waarin gevaarlijke gassen kunnen voorkomen. Onze professionals voeren een deskundige gasmeting uit met digitale gasmeetapparatuur aangevuld met gasmeetbuisjes.

U kunt bij ons terecht voor het controleren van de aanwezigheid van gevaarlijke gassen in uw ruimte(s). Deze gasmeting noemen we een ex ox tox meting.

Ons professionele team is opgeleid om een gasmeting uit te voeren waarbij standaard gassen, zoals zuurstof (02), koolmonoxide (C0) en waterstofsulfide (H2S) gemeten kan worden. Dit wordt aangevuld met een lower explosion level (LEL) meting voor mogelijke concentratie van explosieve gassen. Daarnaast kan de gasmeting uitgebreid worden met een PID-meting voor de meting van vluchtige organische concentraties (VOC).

Zo werkt het inhuren van een gasmeetdeskundige

Met een adviesgesprek bekijken we welke specialist past bij uw situatie. Zo kunnen er gasmetingen nodig zijn in een besloten ruimte of olietanks.

Zodra een opdrachtgever gebruik wil maken van van een gasmeetdeskundige dan volgen wij onderstaande stappen op:

  1. Voorafgaand in een persoonlijk gesprek stellen we u een aantal vragen om te bepalen welke soort meting gedaan moet worden. Denk bijvoorbeeld aan verschillende soorten locaties maar ook aan het soort gassen waar op gemeten moet worden.
  2. Vervolgens sturen wij de opdrachtgever een prijsopgave met daarin aanvullende informatie over de meting, wie er komt meten en hoe we de rapportage van deze meting verzorgen. Na akkoord van de klant wordt de meting ingepland en bespreekt de gasmeetkundige (MGK) met de klant zijn of haar specifieke eisen op de locatie waar de gassen worden gemeten.
  3. Op deze locatie wordt de meting uitgevoerd waarna de resultaten worden besproken met de klant. De rapportage wordt direct per mail naar de opdrachtgever gestuurd. Wij vinden het belangrijk dat de informatie snel beschikbaar is.
  4. Tijdens de werkzaamheden en afhankelijk van de uitkomsten geven wij advies over de te nemen maatregelen naar aanleiding van de meetresultaten.

Heeft u meerdere ruimten die gecontroleerd moeten worden? Onze deskundige wordt hiervoor een hele dag ingezet en voert gedurende de dag meerdere metingen voor u uit. 

Heeft u uw eigen medewerkers opgeleid voor het uitvoeren van gasmeting? Dan beschikken wij over diverse gasdetectieapparatuur om aan te schaffen of te huren. Wilt u graag de mogelijkheden bespreken? Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Gasmetingen in besloten ruimte

Wanneer er op uw terrein werkzaamheden plaatsvinden in een besloten ruimte, is het voor de veiligheid van uw medewerkers noodzakelijk dat de ruimte bewaakt wordt door een mangatwacht. Daarnaast moet de lucht in de besloten ruimte vrij zijn van gevaarlijke gassen die de grenswaarde overschrijden. Voorbeelden van besloten ruimten zijn: riolen, reservoirs, tanks, kelders, leidingen, schachten, silo’s en kokers.

Gasmeten volgens het RI&E-protocol
Als werkgever bent u verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. In dit rapport staat exact beschreven waar de risico’s in uw bedrijf liggen, wat het effect hiervan is en hoe u de risico’s tot het minimum beperkt. Het plan van aanpak voor gasmeten is een onderdeel van het RI&E-protocol. Heeft u nog geen RI&E of is deze niet meer actueel? Ook deze kunnen we voor u maken.

Ventileren van een besloten ruimte

De aanwezigheid van giftige stoffen en gassen of dampen die kunnen leiden tot brand- of explosiegevaar of de (bijna) afwezigheid van zuurstof zijn aanleidingen om te ventileren.

Onderhoud, verkoop en verhuur

Het is mogelijk om gasdetectieapparatuur bij ons te huren of aan te schaffen. Wij bieden instrumenten aan voor het uitvoeren van metingen in besloten ruimten.

Ook pleiten wij voor regelmatige inspectie en onderhoud aan detectoren. Werken detectoren niet naar behoren, dan worden schadelijke gassen niet ontdekt. Betrouwbaar apparatuur is dus noodzakelijk. Voor regelmatig onderhoud kunt u ook bij ons terecht.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op.

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.com