Een LMRA staat voor Laatste Minuut Risico Analyse of Last Minute Risk Analysis. Het is een korte beoordeling van de risico’s van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten gaan worden.

Voer altijd een LMRA uit:

 • Bij het hervatten of starten van werkzaamheden.
 • Wanneer een (werk)situatie is veranderd.

Doel

Medewerkers die bij een (werk)plek aankomen moeten zich bewust zijn van de gevaren en risico’s. Door voorafgaand aan de werkzaamheden een LMRA uit te voeren, ontstaat er veiligheidsbewustzijn over alle veiligheidsrisico’s. Zo moet er ook bekeken worden of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

Eurosafe Solutions heeft een LMRA opgesteld voor werkzaamheden op hoogte en in een besloten ruimte. Een LMRA is dan uit te voeren middels het doorlopen van tien vragen. Zo kunnen medewerkers bekijken of de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.

LMRA STOP DENK HANDEL

Waarom

Naast dat een LMRA het veiligheidsbewustzijn bij uitvoerenden vergroot is het vanuit de VCA norm (versie 2008/5.0 en 5.1) een eis. Elke organisatie dient een procedure te hebben waarin omschreven staat wie, wanneer en hoe er een LMRA uitgevoerd moet worden. Deze regels dienen bekend te zijn bij de medewerkers. U kunt onderstaand voorbeeld LMRA gebruiken als checklist.

LMRA checklist

 1. Voel ik me goed en ben ik fit?
 2. Weet ik welke werkzaamheden ik moet uitvoeren?
 3. Is de werkplek vrijgegeven en veilig?
 4. Zijn alle veiligheidsprocedures aan mij uitgelegd en begrijp ik ze?
 5. Ken ik de risico’s die mijn werkzaamheden met zich meebrengen (RI&E)?
 6. Heb ik de juiste veiligheidsmiddelen en PBM?
 7. Heb ik het juiste gereedschap?
 8. Zijn mijn middelen gekeurd?
 9. Heb ik al het mogelijke gedaan om de risico’s te minimaliseren?
 10. Als er toch iets verkeerd gaat, weet ik dan wat ik moet doen?

Indien alle vragen met JA zijn beantwoord: start of hervat uw werkzaamheden. Bij NEE of twijfel: ga naar uw leidinggevende en bespreek de situatie.

LMRA Checklist - Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions biedt u graag een praktische checklist aan, zodat u en uw medewerkers altijd de juiste stappen doorlopen. Download de checklist via onderstaande link.

Vragen? Neem gerust contact op

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.com