Eurosafe Solutions adviseert om jaarlijks een keuring van de valbeveiliging uit te laten voeren. De valbeveiliging wordt gekeurd en onderhouden. Maar waarom is het na een jaar nodig om veiligheidsvoorzieningen te laten keuren? En er onderhoud aan te laten plegen? En waarom het jaar daarop wéér?

Als technisch dienstverlener en aanbieder van een compleet dienstenpakket rondom veilig werken op hoogte, lichten wij graag toe waarom jaarlijkse service en onderhoud zo belangrijk is.

Keuring valbeveiliging verplicht

De wetgever en fabrikanten schrijven jaarlijkse service en onderhoud voor van klim- en valveiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Alle valbeveiligingsproducten en PBM’s, klein of groot, dienen gekeurd en onderhouden te worden. U moet op de veiligheid van de voorzieningen kunnen vertrouwen.

Niet alleen fabrikanten schrijven dat voor, maar ook de norm NEN-EN 365. Daarnaast is het conform de Arbowet (onder andere artikel 8.1 t/m 8.4 en Arbobesluit 3.16) wettelijk verplicht om medewerkers veilig te laten werken en het risico op vallen te minimaliseren.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: helm, harnas, werklijn, etc.

Veiligheidsharnas keuren

Zoals al eerder benoemd is in dit artikel dienen ook alle PBM’s, klein of groot, gekeurd en onderhouden te worden. In het geval van de PBM’s zijn dit vaak harnassen die gekeurd worden.

Het harnas is een van de belangrijkste onderdelen van valbeveiliging; deze dient tenslotte als bescherming bij een val. Een veiligheidsharnas heeft geen onbeperkte levensduur. Het is daarom belangrijk om het harnas voor ieder gebruik te controleren op onvolkomenheden. Daarnaast is een jaarlijkse keuring door een professionele partij aan te raden. Bij intensief gebruik is een halfjaarlijkse inspectie aan te raden.

Bij elk harnas vindt u een gebruiksaanwijzing. Hierin staan ook de richtlijnen beschreven voor onderhoud en inspectie. Het is ten zeerste aan te raden om deze richtlijnen op te volgen.

Reduceren van uw aansprakelijkheid

Mocht zich een incident voordoen en uw klim- en veiligheidsvoorzieningen zijn niet op tijd gekeurd en onderhouden, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld. U stuurt immers personeel naar een werksituatie die wellicht niet veilig is.

Zorgvuldig onderhoud en tijdige keuring voorkomen onveilige situaties en reduceren uw aansprakelijkheid. Wij horen vaak van gebouweigenaren en -beheerders dat het bij het beheren van een vastgoedportefeuille een planmatige uitdaging is om service & onderhoud efficiënt en tijdig uit te laten voeren. Eurosafe Solutions ondersteunt hierin. Wij nemen, om u te ontlasten, de administratie rondom service & onderhoud graag van u over. Zo bent u ervan verzekerd dat uw klimvoorzieningen en valbeveiliging aantoonbaar op tijd wordt gekeurd en onderhouden. Daarnaast worden onvoorziene onderhoudskosten hierdoor tot een minimum beperkt.

Wat houdt keuring & onderhoud in?

Een gecertificeerde inspecteur keurt uw valbeveiliging, klimvoorzieningen en PBM’s. Eurosafe Solutions beschikt over een groot team dat alle gangbare merken kan en mag keuren. De benodigde kennis en kunde is geborgd middels gerichte trainingen en productupdates. Al dan niet door fabrikanten. Zo zorgen we ervoor dat montage, keuringen en onderhoud conform de geldende wetgeving en voorschriften uitgevoerd worden.

Naast keuring & onderhoud verzorgen we ook controles op de volledigheid van uw Risico Inventarisatie & Evaluatie door te onderzoeken of de situatie op een hoger gelegen werkplek veranderd is. Zo ja, dan ontvangt u aanbevelingen voor aanpassingen en/ of aanvullingen. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw veiligheidsinfrastructuur de aanwezige risico’s voldoende afdekt. Op deze wijze verzekert u zich van een veilige werkomgeving op hoogte, waarborgt u de garantie op uw voorzieningen en verlaagt u uw aansprakelijkheid.

Conclusie

Jaarlijkse onderhoud zorgt voor een veilige werksituatie op hoogte. U creëert een omgeving waarin uw medewerkers of onderaannemers veilig kunnen werken. Doordat alle voorzieningen tijdig zijn gekeurd en onderhouden, zal uw aansprakelijkheid bij een ongeval veelal lager zijn. U heeft immers maatregelen genomen om een veilige werksituatie op hoogte te creëren en te handhaven.

Benieuwd naar wat Eurosafe Solutions voor u kan betekenen? Neem gerust contact op.

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.com