Als u op Google op de volgende woorden zoekt ‘Valbeveiliging betekenis’ of ‘Wat is valbeveiliging?’ vindt u geen passend antwoord.

En dat is gek. Voor veel mensen is niet duidelijk wat valbeveiliging is. Terwijl bewustwording juist cruciaal is om de veiligheid bij werkzaamheden op hoogte te kunnen waarborgen.

Wat is valbeveiliging?

Valbeveiliging defintie

De definitie van een woord dat ‘van Dale’ niet kent.

Onder valbeveiliging verstaan we de middelen die voorkomen dat personen van hoogte vallen en de middelen die de krachten die vrijkomen bij een val opvangen.

Wettelijk gezien is er sprake van valgevaar bij:

  • Werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte
  • Risico verhogende omstandigheden zoals werken boven water of wegen
  • Sparingen in vloeren

Maar ook vallen van 1,5 meter hoogte kan vervelend uitpakken.

Valbeveiliging wordt ingezet als er regelmatig werkzaamheden op hoogte worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het repareren van het dak of het onderhouden van een airco-unit of zonnepanelen. Maar ook het onderhouden van groendaken en bliksembeveiliging of het schoonmaken van gevels en ramen wordt op hoogte uitgevoerd.

De middelen

Over welke middelen hebben wij het? Hier een greep uit de meest bekende producten en oplossingen:

  • Collectieve valbeveiliging zoals dakrandbeveiliging en borstweringen. De meest veilige oplossing als er regelmatig werkzaamheden aan de dakrand of bijvoorbeeld bij lichtstraten worden uitgevoerd;
  • Valbeveiliging zoals ankerpunten en kabelsystemen waaraan een persoon zich kan zekeren, waarbij hij/zij zich vrij kan bewegen over het dak. En ook rail- en kabelsystemen om bijvoorbeeld veilig in een hoogspanningsmast te kunnen klimmen;
  • Klimvoorzieningen om een hoger gelegen werkplek te bereiken zoals kooiladdersgevelladders en mobiele ladders;
  • Markeringen van de veilige zone op 4 meter van de dakrand of een lichtstraat. Denk aan pictogrammen of verfbelijning;
  • Looppaden die de veilige looproute op het dak aangeven en de dakbedekking beschermen; 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals harnassen, vallijnen, helmen, loopwagens voor aan een rail- of kabelsysteem en valblokken die de val stoppen.

Meer weten over dit soort middelen? Bekijk onze producten.

En nu?

Inmiddels weet u wat valbeveiliging is en bent u ervan overtuigd het in te moeten zetten voor uzelf, uw medewerkers of onderaannemers. Maar wat nu? Wat heeft u nodig en hoe komt u daar achter?

Om duidelijk te krijgen wat nodig is voor uw situatie is een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) belangrijk. Een RI&E beantwoordt vragen als: op welke hoogte wordt er gewerkt, waar worden werkzaamheden uitgevoerd, hoeveel personen werken er met welke frequentie en met welke risico’s hebben zij te maken? De wetten en regels worden op uw situatie toegepast.

Lees meer Risico Inventarisatie & Evaluatie

Vragen? Stel ze gerust

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.com

Heeft u aanvullingen of opmerkingen, laat dan van u horen. Wij staan er voor open!