Trainingen Veilig werken in besloten ruimten

Op de locatie in Zevenbergen (R3B Safety & Rescue) heeft Eurosafe Group een eigen training- en testcentrum. Zodra u klikt op een training, komt u terecht op de website van R3B Safety & Rescue. Wanneer u vragen heeft over een training kunt u contact opnemen met trainingen@eurosafesolutions.com.

Eurosafe Solutions biedt trainingen en toolboxen Veilig werken in besloten ruimten/Confined Spaces. Deze trainingen zijn bedoeld voor uitvoerenden, opzichters, veiligheidskundigen/beleidsmakers en management.

De trainingen geven u onder andere inzicht in de risico's en welke maatregelen noodzakelijk zijn voor een veilige betreding van een besloten ruimte. Met deze (periodieke) trainingen vergroot u het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers.