3D BIM is een steeds vaker gehoorde term in de bouwwereld. Valbeveiliging in 3D kan dus niet achterblijven. Om een ontwerptekening snel te begrijpen biedt een 3D-model namelijk uitkomst. Deze tekening is op één manier te interpreteren: wat je ziet is wat je krijgt. Gebreken worden vrijwel direct gesignaleerd.

Zo stellen wij dat 3D BIM model fouten voorkomt in het gehele bouwproces. Daarom is het voor Eurosafe Solutions belangrijk met deze trend mee te gaan en valbeveiliging aan te bieden in 3D. Al vanaf de ontwerptekening kan een betrokken partij rekening houden met veilig werken.

Op onze website is een BIM bibliotheek beschikbaar waar valbeveiligingsproducten te vinden zijn voor veilig werken op hoogte én in besloten ruimten. Dit is handig voor ontwerpers, tekenaars en iedereen die bij een ontwerpfase van een object betrokken is.

Ga hier naar de BIM bibliotheek.

 

Wat is BIM?

Laten we echter beginnen bij het begin: wat is BIM nu eigenlijk?

BIM staat voor Bouw Informatie Model. Het is een werkmethodiek waarbij in 3D integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector.

BIM kunnen we het beste omschrijven als:

BIM is een digitale weergave van alle fysieke en functionele kenmerken van bouwwerk. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Een uitgangspunt van BIM is dat verschillende partijen en teams integraal samenwerken in verschillende fasen van de levenscyclus van het gebouw. Hierbij dient het aanleveren, ophalen en bewerken van digitale informatie weergaven in het BIM als ondersteuning en in het faciliteren van de rollen van de diverse belanghebbenden.

Maar hoe gaan we die digitale weergaven nu structureren en eenduidig uitwisselen? Daarvoor zijn in het verleden initiatieven ontstaan om een basis informatieleveringsspecificatie te hanteren. Het BIM loket ondersteunt dit initiatief. Het beheer van de BIM Basis ILS wordt vormgegeven in samenwerking met BuildingSMART Benelux. Ook Eurosafe Solutions is aangesloten bij dit initiatief.

Ladder BIM 3D tekenen

Samenwerking tussen architect/projectontwikkelaar en Eurosafe Solutions

Om een gebouw of object, zowel van buiten als van binnen, een langere levenscyclus te geven, is onderhoud noodzakelijk. Een van de wettelijke vereisten hierin is dat onderhoud op een veilige manier plaatsvindt.

Als specialist in veilig werken op hoogte en besloten ruimten is Eurosafe Solutions ook één van de partijen in de verschillende fasen van deze levenscyclus. Als BIM de ‘taal’ is voor een optimale samenwerking, dan spreekt het voor zich dat wij ook met onze valbeveiligingsproducten de BIM taal spreken.

Het voordeel hiervan is dat ook onze productmodellen software onafhankelijk zijn. Verschillende partijen kunnen hiermee ook de beschikbare bestanden van onze valbeveiligingsproducten uitwisselen en communiceren in dezelfde taal van de deelnemers in het project. Valbeveiliging kan hiermee al in de ontwerpfase van een project worden meegenomen. Dat scheelt in de kosten en tijd.

Bovendien is Eurosafe Solutions, door het omzetten van onze valbeveiligingsproducten in 3D BIM, in staat om samen met de betrokkenen een gebouw zo te ontwerpen. Maar ook te bouwen en te exploiteren zonder dat er afbreuk gedaan wordt op veilig onderhoud en het esthetische belang.

Online BIM bibliotheek

Eind november 2019 lanceren wij een BIM bibliotheek met de meest voorkomende valbeveiligingsproducten. Eurosafe Solutions neemt bij het omzetten van de producten de BIM Basis ILS (informatie-leverings-specificaties) als uitgangspunt. De gemaakte afspraken in de Basis ILS zijn namelijk breed gedragen door zowel ontwerpende als uitvoerende partijen. En daarmee vinden wij een optimale aansluiting bij onze klanten.

Wilt u op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen en de voortgang? We informeren u graag.

Ja, ik wil als eerste op de hoogte zijn.

De BIM bibliotheek is exclusief beschikbaar voor onze klanten. Wilt u een inlog? Neem dan contact op met onze BIM-Coördinator Gerben Pol.

Gerben Pol

Gerben Pol (BIM Coördinator)

Telefoon: +31 (0)6 39 00 37 17 E-mail: gpol@eurosafesolutions.com