Video: Het Safety at Height Management System®

Eurosafe Solutions heeft het unieke Safety at Height Management System® ontwikkeld.

Hierin komen al onze diensten naar voren, die u ondersteunen bij het beheren en onderhouden van een (industriële) vastgoedportefeuille.

Ontdek het Safety at Height Management System®

Een goede managementtool is cruciaal om de kwaliteit, veiligheid en de waarde van uw gebouwen te waarborgen. Wij ondersteunen u hier graag bij door ons integrale veiligheidsconcept, bestaande uit vijf onderdelen, in te zetten. Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen, zonder opeenvolgend te hoeven zijn.

Door de veiligheidsketen bij werkzaamheden op hoogte te sluiten, levert het SHMS® een resultaat groter dan de som der delen.