Werken in een besloten ruimte, bijvoorbeeld in een liftschaft, tank, kelder of silo brengt grote risico’s met zich mee. Vanuit de wetgeving (o.a. Arbowet en Bouwbesluit) zijn regels opgesteld voor het veilig werken in een besloten ruimte. Zoals het aanstellen van een mangatwacht en het meten van zuurstof. Ook een veiligheidswacht voor besloten ruimten kan een maatregel zijn.

Wat is een besloten ruimte?

We beginnen bij de basis. Een besloten ruimte is in een aantal gevallen lastig te herkennen. Daarnaast zijn werknemers of werkgevers zich vaak niet bewust van de risico’s bij werken in een besloten ruimte. En dat terwijl deze risico’s groot zijn en ongelukken fataal kunnen aflopen.

Onze definitie van een besloten ruimte:

Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waar activiteiten plaatsvinden die risico’s met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, waar een gevaarlijke atmosfeer aanwezig kan zijn.

Welke ruimten kunt u doorgaans aanduiden als een besloten ruimte?

 • Silo’s
 • Tanks
 • (Bouw)putten
 • Luchtkanalen
 • Riolen en pijpleidingen
 • Tunnels
 • Liftschachten
 • Sleuven
 • Kelders
 • Containers
 • Vooronders
 • Kruipruimten
 • Brugpeilers
 • Sluizen
 • Zolders
 • Machinekamers
 • Windmolens
 • Installatieruimten

Risico’s werken in besloten ruimte

Er zijn een aantal risico’s die op de loer liggen bij het betreden van besloten ruimten en het werken hierin. Besloten ruimten zijn vaak afgesloten, waardoor zuurstoftekort dreigt.

Ook kunnen vocht, water en schadelijke stoffen zorgen voor onveilige situaties. Bijvoorbeeld tijdens een siloreparatie of inspectie van een pijpleiding. Om deze risico’s tot een minimum te beperken heeft Eurosafe Solutions een groot trainings- en toolboxaanbod ontwikkeld.

Elke situatie is verschillend en vraagt om een specifieke benadering. Wilt u inzicht krijgen in alle risico’s? Dan raden wij een Risico Inventarisatie & Evaluatie aan.

Lees meer Risico Inventarisatie & Evaluatie

Training Veilig Werken in Besloten Ruimten - Adembescherming

Voorzorgsmaatregelen en redding & evacuatie

Voor het betreden van een besloten ruimte is het van groot belang dat er vooraf een mangatwacht wordt aangewezen. Deze wacht houdt toezicht en is in staat om in de besloten ruimte redding toe te passen. Daarnaast is het van belang dat continu de zuurstof wordt gemeten. Ook is het wenselijk dat gevaarlijke stoffen en explosieve luchtmengsels gemeten worden. Dit zijn een aantal voorzorgsmaatregelen waar u over na moet denken.

Ook is een gedegen redding & evacuatie plan van belang. Wij leggen u daar graag meer over uit.

Wetgeving voor werken in besloten ruimten

Er zijn verschillende wetgevingen en richtlijnen van kracht die het werken in een besloten ruimte veilig voor mensen moet maken. Toch blijkt regelmatig dat tijdens het uitvoeren van inspecties, reparaties, schoon- en onderhoudswerkzaamheden dit niet wordt nageleefd. Dikwijls is ook onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het mogelijk maken van veilig werken. Vanuit wetgeving is geregeld dat een werkgever aansprakelijk is voor het faciliteren van een veilige werkplek.

Training Veilig Werken in Besloten Ruimten

Omdat het binnen een organisatie niet altijd helder is wie verantwoordelijk is voor veilig werken in een besloten ruimte informeert Eurosafe Solutions graag organisatiebreed over alle risico’s en oplossingen die hiervoor zijn ontwikkeld.

Zo leveren we maatwerk advies en geven we trainingen over werken in een besloten ruimten aan uitvoerders, opzichters en management. Graag komen we ook uw besloten ruimte veilig werkbaar maken. Voor veilige betreding en redding & evacuatie. Lees hier ons stappenplan over het veilig werken in een besloten ruimte.

Systemen

Om u te ondersteunen bij veilig werken in besloten ruimten, biedt Eurosafe Solutions op uw situatie toegespitste oplossingen. Ontdek de verschillende oplossingen of download de brochure.

Download brochure

Er zijn verschillende systemen beschikbaar om veilig werken in besloten ruimten mogelijk te maken. Zo kan een Xtripa worden opgebouwd met een valblok waaraan een takelfunctie vastzit voor acute redding en evacuatie, zorgt een driepoot voor een praktische afdaling in een mangat en is er een rescueslider ontwikkeld voor een veilige toegang en redding van een besloten ruimte met een side entry. Lees meer op onze systemen pagina of neem een kijkje in onze productencatalogus.

Vragen? Neem gerust contact op

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.com