Weet u wat u moet doen als een medewerker in een besloten ruimte in de problemen is gekomen? Mensen in nood willen van nature snel handelen. Daarom is de kans groot dat direct een poging wordt gedaan een medewerker te redden. Er gebeuren dan ongelukken die met letsel of met de dood tot gevolg aflopen, omdat er niet van tevoren goed over de gevaren zijn nagedacht.

Deze situatie kan worden voorkomen, indien vooraf de gevaren in kaart zijn gebracht. Met het opstellen van een redding & evacuatie plan is het beheren van een besloten ruimte succesvol.

Hoe herkent u een besloten ruimte?

Eurosafe Solutions hanteert als definitie voor een besloten ruimte: “Een besloten ruimte is een gesloten of deels open omgeving, met een al dan niet vernauwde toegang. Niet ontworpen voor het verblijf van personen. Daarnaast bieden de ruimten vaak beperkte bewegingsruimte, beperkte toegankelijkheid en beperkte vluchtwegen. Veel besloten ruimten moeten regelmatig worden betreden.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kelders, installatieruimtes, kruipruimtes, riolen en pijpleidingen maar ook putten, sleuven, bouwputten, silo’s en tanks. Deze type ruimtes zijn te betreden via een mangat, luik, ladder of deksel.

Safety & Rescue team

Eurosafe Solutions ondersteunt opdrachtgevers met het leveren van Safety & Rescue teams. Door een deskundig team wordt u ontzorgd wanneer er werkzaamheden op hoogte of in een besloten ruimte plaatsvinden en u geen reddingsteam getraind en/of beschikbaar heeft.

Wat zijn de gevaren?

Elke situatie is verschillend en vraagt om een specifieke benadering. Risico’s verschillen per besloten ruimte. Een aantal gevaren op een rijtje:

 • Valgevaar
 • Verstikkingsgevaar
 • Brand- en explosiegevaar
 • Bedwelming- vergiftigingsgevaar
 • Elektrocutiegevaar
 • Beknellingsgevaar
 • Verdrinking
 • Bevriezing
 • Oververhitting
 • Geen zicht
 • Geluid
 • Gevaar voor vallende voorwerpen of bewegende machinedelen

Wilt u inzicht krijgen in de risico’s van uw situatie? Dan raden wij het uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie aan.

Lees meer Risico Inventarisatie & Evaluatie

Redding & Evacuatie

Training Veilig Werken in Besloten Ruimten

Doordat bij een besloten ruimte de entree vaak nauw is, op hoogte zit en/of verticaal is geplaatst, is het redden en evacueren van een medewerker lastig. Het oefenen van de reddingprocedure is dan gewenst. In plaats van een BHV-oefening op kantoor is het raadzaam om juist de lastige locatie te gebruiken waarmee je de werkelijke situatie simuleert.

Daarnaast zijn besloten ruimten vaak slecht geventileerd waardoor een medewerker met ademhalingsproblemen en zuurstoftekort te maken kan krijgen. Als laatste zorgen vocht, plotseling opkomend water, blootstelling aan schadelijke stoffen, gebrek aan licht en ruimtegebrek voor extra veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Het volgende stappenplan is de leidraad voor veilig werken in besloten ruimten:

 • Maak een omgeving RI&E en een taak RI&E, ook wel een TRA (taak risico analyse) genoemd
 • Vraag een werkvergunning aan. Dit is een checklist om de veiligheid te controleren, hierin is ook een redding- en evacuatieplan opgenomen.
 • Houd een Toolbox voor de start van de werkzaamheden (wie, wat, hoe). Hierin wordt ook vaak de LMRA (last minute risico analyse) opgenomen

Evacuatieplan

Specifiek per besloten ruimte is een redding- en evacuatieplan belangrijk. Deze moet periodiek worden beoordeeld en moet bekend zijn bij alle medewerkers voordat zij de besloten ruimte betreden. Daarbij moeten deze medewerkers getraind zijn om een redding en evacuatie uit te voeren. Het juiste gebruik van PBM hoort bij de kennis van deze medewerkers.

Waar let u nog meer op in een dergelijk plan?

 • Noteer de locatie van de besloten ruimte en de werkzaamheden die daar dienen te gebeuren.
 • Bepaal de contactpersonen bij noodgevallen (hulpverlener, bevoegde personen om een besloten ruimte in te gaan, etc.) en de contactmethoden met de medewerkers bij of in de besloten ruimte. Deel daarbij hun taken in en leg een responsprocedure vast. Als mobiele apparatuur onderdeel uitmaakt van de contactmethode, controleer dan vooraf de middelen op hun werking.
 • Registreer de aanwezige reddingsmiddelen en hun locatie, dit inclusief een inspectielijst voor de middelen die jaarlijks worden onderhouden en geïnspecteerd.
 • Som de (hoofd)risico’s van deze specifieke ruimte op.

Getraind personeel

Training Veilig werken in Besloten Ruimten

Onderzoek toont aan dat als personeel dat tijdig en regelmatig wordt getraind, het veiligheidsbewustzijn wordt vergroot. Eurosafe Solutions biedt verschillende trainingen aan voor veilig werken in besloten ruimten.

Tijdens een training leren deelnemers bijvoorbeeld te werken met verschillende middelen zoals de Xtirpa oplossingen, de Miller 3pod of de Porta Gantry, en met eenvoudige technieken een collega uit een besloten ruimte te redden en te evacueren. Daarbij wordt aandacht geschonken aan zowel horizontale, als verticale toetreding van een besloten ruimte. Ook is er aandacht voor brancards die zijn te gebruiken in een besloten ruimte.

Juiste middelen en PBM

Besloten ruimtes training Eurosafe Solutions

Van harnassen tot valblokken en van driepoten naar Xtirpa Davitarmen; Hoe vindt u in de jungle aan veiligheidsproducten het juiste materiaal dat geschikt is voor uw specifieke werksituatie?

Het dragen van een harnas in een besloten ruimte, ook al is er geen direct valgevaar, is verstandig. Een harnas heeft en geeft letterlijk goede handvatten om iemand te verslepen als diegene zichzelf niet meer kan voortbewegen.

Is het bijvoorbeeld nodig een vluchttoestel of ademlucht mee te nemen? Is bij het mangat een driepoot nodig of is het veel handiger een Xtirpa Davitarm te gebruiken? Is de omgeving volledig toegankelijk voor de hulpdiensten of ondervinden zij bepaalde beperkingen waardoor bijvoorbeeld een ambulance of een brandweerauto een te overbruggen afstand tot de werklocatie heeft?

Om antwoorden te geven op deze vragen is het belangrijk om de omgevingssituatie, de werkzaamheden en alle mogelijke gevaren volledig in kaart te brengen. Op basis daarvan worden de benodigde middelen en PBM voor de werknemers bij de besloten ruimten bepaald.

Vragen? Neem gerust contact op

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.com