Weet u wat u moet doen als een medewerker op hoogte in de problemen is gekomen en er een redding & evacuatie nodig is? Er wordt veel op hoogte gewerkt, waardoor er rekening moet worden gehouden dat iemand gered moet worden. Hoe gaat redden op hoogte in zijn werk en is uw organisatie erop voorbereid?

Wat zijn de risico's?

Uiteraard beseft men dat als er op hoogte wordt gewerkt, een medewerker kan vallen. Maar er zijn meer risico’s:

 • Verwonden aan gereedschap of omgevingsmaterialen
 • Stoten tegen een mast of gevel
 • Bewustzijn verliezen
 • Onwel worden

Wilt u inzicht krijgen in de risico’s van uw situatie? Dan raden wij een Risico Inventarisatie & Evaluatie aan.

Redding & Evacuatie

Redding & Evacuatie plan

De wet schrijft voor dat de werkgever verplicht is eerste hulp te verlenen bij ongevallen. Helaas zijn niet alle BHV’ers getraind om hulp te verlenen als er een ongeval zich voordoet op hoogte en er iemand moet worden geëvacueerd. Moet er een medewerker op hoogte gered worden en zijn de eventuele vaste evacuatiemiddelen ontoereikend, dan komt op dit moment de brandweer of een gespecialiseerd bedrijf ter plaatse. Er worden reddingen uitgevoerd van of bij:

 • Windturbines
 • Glazenwassers
 • Torenkranen
 • Masten

Zodra iemand in nood gered moet worden, ontstaat er tijdsdruk. Een medewerker mag bijvoorbeeld niet lang in zijn/haar harnas hangen, omdat er dan een orthostatische intolerantie/shock ontstaat. Ook wel in de volksmond hangtrauma of Harnas Suspension Trauma genoemd. Maar ook verwondingen, letsel of andere complicaties dienen snel behandelt te worden.

De brandweer of gespecialiseerd bedrijf kan ook niet altijd snel in actie komen, omdat deze van ver moeten komen en als ze eenmaal gearriveerd zijn moeten zij eerst de situatie goed in kaart brengen. Zoals de wet voorschrijft: de werkgever is verplicht eerste hulp te kunnen biedenen zorg te dragen voor ontruiming (evacuatie) in geval van incidenten. Er is dus vanuit de Arbowet de verplichting om redding en evacuatie door eigen personeel en derden toe te kunnen passen. Eigen personeel kent de situatie en is ter plaatse.

Het volgende stappenplan is de leidraad voor veilig werken op hoogte:

 • Maak een omgeving RI&E en een taak RI&E, ook wel een TRA (taak risico analyse) genoemd.
 • Vraag een werkvergunning aan.
 • Houd een Toolbox voor de start van de werkzaamheden (wie, wat, hoe). Hierin wordt ook vaak de LMRA (last minute risico analyse) opgenomen.

Evacuatieplan

Het is belangrijk per locatie voor werken op hoogte een evacuatieplan te hebben. Daarbij moeten de medewerkers getraind zijn om een redding en evacuatie uit te voeren. Het juiste gebruik van PBM hoort bij de kennis van deze medewerkers.

Waar let u nog meer op in een dergelijk plan?

 • Noteer de (werk)locatie en de werkzaamheden die daar dienen te gebeuren.
 • Bepaal de contactpersonen bij noodgevallen en de contactmethoden met de medewerkers op hoogte. Als mobiele apparatuur onderdeel uitmaakt van de contactmethode, controleer dan vooraf de middelen op hun werking.
 • Registreer de aanwezige reddingsmiddelen en hun locatie, dit inclusief een inspectielijst voor de middelen die jaarlijks worden onderhouden en geïnspecteerd.
 • Som de (hoofd)risico’s op.

Getraind personeel

Training Veilig werken op Hoogte voor Woonbron

Onderzoek toont aan dat personeel dat tijdig en regelmatig worden getraind het veiligheidsbewustzijn wordt vergroot. Eurosafe Solutions biedt verschillende trainingen aan voor veilig werken op hoogte. Zo ook voor Redding & Evacuatie.

 1. Training Veilig Werken op Hoogte – Redding & Evacuatie – Masten
 2. Training Veilig Werken op Hoogte – Redding & Evacuatie – Plat dak
 3. Training Veilig Werken op Hoogte – Redding van een collega op hoogte (R3B is onderdeel van Eurosafe Solutions)

Tijdens het werken op hoogte kunnen medewerkers geconfronteerd worden met een collega die gevallen is en hulpeloos in zijn valbeveiligingssysteem hangt. In deze training wordt de medewerker geleerd hoe deze met éénvoudige middelen uit een gestandaardiseerde reddingsset een collega kan bevrijden uit een benarde positie nadat hij in zijn valbeveiliging gevallen is.

Bekijk hier de trainingen voor reddingsteams bij hoogteredding:

Hoogteredding vindt veelal plaats door de brandweer of gespecialiseerde bedrijven in de zware industrie.

Juiste middelen en PBM

Het dragen van een harnas voor werken op hoogte is heel erg belangrijk. Dit voorkomt dat een medewerker neervalt. Daarbij heeft een harnas goede handvatten om iemand te verslepen als diegene zichzelf niet meer kan voortbewegen.

Is de omgeving volledig toegankelijk voor de hulpdiensten of ondervinden zij bepaalde beperkingen waardoor bijvoorbeeld een ambulance of een brandweerauto een te overbruggen afstand tot de werklocatie heeft? Om antwoorden te geven op deze vragen is het belangrijk om de omgevingssituatie, de werkzaamheden en alle mogelijke risico’s volledig in kaart te brengen. Op basis daarvan worden de benodigde redding- en evacuatie middelen en de PBM sets voor de werknemers bij en in de betreffende werklocatie op hoogte op aangepast.

Vragen? Neem gerust contact op

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +31 (0)38 467 19 10 E-mail: info@eurosafesolutions.com