Onder valbeveiliging verstaan we de middelen die voorkomen dat personen van hoogte vallen en de middelen die de krachten die vrijkomen bij een val opvangen.

Wettelijk gezien is er sprake van valgevaar bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter hoogte. Maar ook vallen van 1,5 meter hoogte kan vervelend uitpakken. Daarnaast zijn er risicoverhogende omstandigheden zoals het werken boven water, wegen en sparingen in vloeren. In dit soort situaties is het verstandig om ook te kijken of valbeveiliging nodig is.

Valbeveiliging voor werken op hoogte

Werken op hoogte komt voor in veel verschillende vormen. Op nagenoeg elk pand in Nederland worden werkzaamheden op hoogte uitgevoerd. Zo zijn er oplossingen voor veilig werken op platte daken en op schuine daken. Ook kunnen we onderscheid maken tussen horizontale valbeveiliging en verticale valbeveiliging. En of de werkzaamheden op hoogte nu wekelijks, maandelijks of jaarlijks gebeurt, het moet altijd veilig gebeuren. Zodra er zich situaties voordoen waarbij er zonder middelen niet veilig gewerkt kan worden, moeten er maatregelen worden getroffen. Maatregelen in de vorm van valbeveiliging.

Dit wordt ingezet om de werkzaamheden op hoogte veilig uit te voeren. Denk hierbij aan werkzaamheden als het repareren van het dak of het onderhouden van een airco-unit of zonnepanelen, maar ook werkzaamheden als het onderhouden van groendaken, bliksembeveiliging of het schoonmaken van gevels en ramen.

Valbeveiliging voor uw situatie

De juiste valbeveiliging is afhankelijk van de type werkzaamheden, de situatie en de frequentie van de werkzaamheden. Daarnaast zijn factoren als kosten, esthetische waarde en gebruiksgemak van invloed.

Om duidelijk te krijgen wat nodig is voor uw situatie is een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) belangrijk. Een RI&E beantwoordt vragen als: op welke hoogte wordt er gewerkt, waar worden werkzaamheden uitgevoerd, hoeveel personen werken er met welke frequentie en met welke risico’s hebben zij te maken? Daarbij worden de wetten en regels op uw situatie getoetst.

Lees meer Risico Inventarisatie & Evaluatie

Valbeveiliging en wetgeving

Is valbeveiliging verplicht? Met zulke harde woorden staat het niet in de wetgeving. Wat wel verplicht is, is veilig werken.

Werkgevers en opdrachtgevers zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers die op hoogte werken. Een gebouweigenaar is bij onverhoopte incidenten aansprakelijk als hij niet zorgt voor een veilige (werk)omgeving. Als er bijvoorbeeld geen borstwering van 1 meter hoog aanwezig is, die bescherming tegen valgevaar biedt, dan kan het toepassen van valbeveiliging uitkomst bieden. Dit vraagt om slimme voorbereiding, vakkundige installatie en tijdige inspecties en onderhoud. Daarnaast is het essentieel om medewerkers te trainen.

Valbeveiligingsmiddelen

De werkgever is verplicht de werkplek te beveiligen als er werkzaamheden zijn met valgevaar. De voorkeur gaat hierbij uit naar collectieve maatregelen (bijvoorbeeld hekwerk), maar ook individuele maatregelen kunnen worden toegepast. In de productcatalogus vindt u een overzicht van de producten die wij gebruiken en leveren. Een greep uit de meest bekende producten en oplossingen:

  • Collectieve valbeveiliging zoals dakrandbeveiliging en borstweringen. De meest veilige oplossing als er regelmatig werkzaamheden aan de dakrand of bijvoorbeeld bij lichtstraten worden uitgevoerd;
  • Valbeveiliging zoals ankerpunten en kabelsystemen waaraan een persoon zich kan zekeren, waarbij hij/zij zich vrij kan bewegen over het dak. En ook rail- en kabelsystemen om bijvoorbeeld veilig in een hoogspanningsmast te kunnen klimmen;
  • Klimvoorzieningen om een hoger gelegen werkplek te bereiken zoals kooiladdersgevelladders en mobiele ladders;
  • Markeringen van de veilige zone op 4 meter van de dakrand of een lichtstraat. Denk aan pictogrammen of verfbelijning;
  • Looppaden die de veilige looproute op het dak aangeven en de dakbedekking beschermen; 
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen zoals harnassen, vallijnen, helmen, loopwagens voor aan een rail- of kabelsysteem en valblokken die de val stoppen.

Situaties

Om werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren, biedt Eurosafe Solutions passende oplossingen voor elke situatie en elke werkomgeving. Voor platte, schuine en verticale werkplekken op hoogte. Selecteer hieronder de situatie die voor u van toepassing is.